Bell Schedule

May 2023
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
 
1

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:55 am

Period 3
9:55 am

SNIB reading
10:50 am

Lunch
11:30 am

Period 4
12:05 pm

Period 5
1:00 pm

Period 6
1:55 pm

Final bell
2:45 pm

2

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:55 am

Period 3
9:55 am

SNIB reading
10:50 am

Lunch
11:30 am

Period 4
12:05 pm

Period 5
1:00 pm

Period 6
1:55 pm

Final bell
2:45 pm

3

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:55 am

Period 3
9:55 am

SNIB reading
10:50 am

Lunch
11:30 am

Period 4
12:05 pm

Period 5
1:00 pm

Period 6
1:55 pm

Final bell
2:45 pm

4

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:55 am

Period 3
9:55 am

SNIB reading
10:50 am

Lunch
11:30 am

Period 4
12:05 pm

Period 5
1:00 pm

Period 6
1:55 pm

Final bell
2:45 pm

5

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:50 am

Period 3
9:35 am

Period 4
10:15 am

Snack
10:55 am

Period 5
11:05 am

Final bell
11:45 am

6
7
8

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:55 am

Period 3
9:55 am

SNIB reading
10:50 am

Lunch
11:30 am

Period 4
12:05 pm

Period 5
1:00 pm

Period 6
1:55 pm

Final bell
2:45 pm

9

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:55 am

Period 3
9:55 am

SNIB reading
10:50 am

Lunch
11:30 am

Period 4
12:05 pm

Period 5
1:00 pm

Period 6
1:55 pm

Final bell
2:45 pm

10

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:55 am

Period 3
9:55 am

SNIB reading
10:50 am

Lunch
11:30 am

Period 4
12:05 pm

Period 5
1:00 pm

Period 6
1:55 pm

Final bell
2:45 pm

11

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:55 am

Period 3
9:55 am

SNIB reading
10:50 am

Lunch
11:30 am

Period 4
12:05 pm

Period 5
1:00 pm

Period 6
1:55 pm

Final bell
2:45 pm

12

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:50 am

Period 3
9:35 am

Period 4
10:15 am

Snack
10:55 am

Period 5
11:05 am

Final bell
11:45 am

13
14
15

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:55 am

Period 3
9:55 am

SNIB reading
10:50 am

Lunch
11:30 am

Period 4
12:05 pm

Period 5
1:00 pm

Period 6
1:55 pm

Final bell
2:45 pm

16

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:55 am

Period 3
9:55 am

SNIB reading
10:50 am

Lunch
11:30 am

Period 4
12:05 pm

Period 5
1:00 pm

Period 6
1:55 pm

Final bell
2:45 pm

17

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:55 am

Period 3
9:55 am

SNIB reading
10:50 am

Lunch
11:30 am

Period 4
12:05 pm

Period 5
1:00 pm

Period 6
1:55 pm

Final bell
2:45 pm

18

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:55 am

Period 3
9:55 am

SNIB reading
10:50 am

Lunch
11:30 am

Period 4
12:05 pm

Period 5
1:00 pm

Period 6
1:55 pm

Final bell
2:45 pm

19

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:50 am

Period 3
9:35 am

Period 4
10:15 am

Snack
10:55 am

Period 5
11:05 am

Final bell
11:45 am

20
21
22

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:55 am

Period 3
9:55 am

SNIB reading
10:50 am

Lunch
11:30 am

Period 4
12:05 pm

Period 5
1:00 pm

Period 6
1:55 pm

Final bell
2:45 pm

23

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:55 am

Period 3
9:55 am

SNIB reading
10:50 am

Lunch
11:30 am

Period 4
12:05 pm

Period 5
1:00 pm

Period 6
1:55 pm

Final bell
2:45 pm

24

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:55 am

Period 3
9:55 am

SNIB reading
10:50 am

Lunch
11:30 am

Period 4
12:05 pm

Period 5
1:00 pm

Period 6
1:55 pm

Final bell
2:45 pm

25

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:55 am

Period 3
9:55 am

SNIB reading
10:50 am

Lunch
11:30 am

Period 4
12:05 pm

Period 5
1:00 pm

Period 6
1:55 pm

Final bell
2:45 pm

26

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:50 am

Period 3
9:35 am

Period 4
10:15 am

Snack
10:55 am

Period 5
11:05 am

Final bell
11:45 am

27
28
29

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:55 am

Period 3
9:55 am

SNIB reading
10:50 am

Lunch
11:30 am

Period 4
12:05 pm

Period 5
1:00 pm

Period 6
1:55 pm

Final bell
2:45 pm

30

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:55 am

Period 3
9:55 am

SNIB reading
10:50 am

Lunch
11:30 am

Period 4
12:05 pm

Period 5
1:00 pm

Period 6
1:55 pm

Final bell
2:45 pm

31

First bell
8:05 am

Period 1
8:10 am

Period 2
8:55 am

Period 3
9:55 am

SNIB reading
10:50 am

Lunch
11:30 am

Period 4
12:05 pm

Period 5
1:00 pm

Period 6
1:55 pm

Final bell
2:45 pm

 
 
 

First bell

Time: 8:05 am - 8:10 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

First bell

Time: 8:05 am - 8:10 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

First bell

Time: 8:05 am - 8:10 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

First bell

Time: 8:05 am - 8:10 am

First bell

Time: 8:05 am - 8:10 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

First bell

Time: 8:05 am - 8:10 am

First bell

Time: 8:05 am - 8:10 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:50 am - 9:30 am

Period 2

Time: 8:50 am - 9:30 am

Period 3

Time: 9:35 am - 10:15 am

Period 3

Time: 9:35 am - 10:15 am

Period 4

Time: 10:15 am - 10:55 am

Period 4

Time: 10:15 am - 10:55 am

Snack

Time: 10:55 am - 11:05 am

Snack

Time: 10:55 am - 11:05 am

Period 5

Time: 11:05 am - 11:45 am

Period 5

Time: 11:05 am - 11:45 am

Final bell

Time: 11:45 am - 11:45 am

Final bell

Time: 11:45 am - 11:45 am

First bell

Time: 8:05 am - 8:10 am

First bell

Time: 8:05 am - 8:10 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

First bell

Time: 8:05 am - 8:10 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

First bell

Time: 8:05 am - 8:10 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

First bell

Time: 8:05 am - 8:10 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

First bell

Time: 8:05 am - 8:10 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:50 am - 9:30 am

Period 3

Time: 9:35 am - 10:15 am

Period 4

Time: 10:15 am - 10:55 am

Snack

Time: 10:55 am - 11:05 am

Period 5

Time: 11:05 am - 11:45 am

Final bell

Time: 11:45 am - 11:45 am

First bell

Time: 8:05 am - 8:10 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

First bell

Time: 8:05 am - 8:10 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

First bell

Time: 8:05 am - 8:10 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

First bell

Time: 8:05 am - 8:10 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

First bell

Time: 8:05 am - 8:10 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:50 am - 9:30 am

Period 3

Time: 9:35 am - 10:15 am

Period 4

Time: 10:15 am - 10:55 am

Snack

Time: 10:55 am - 11:05 am

Period 5

Time: 11:05 am - 11:45 am

Final bell

Time: 11:45 am - 11:45 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:50 am - 9:30 am

Period 3

Time: 9:35 am - 10:15 am

Period 4

Time: 10:15 am - 10:55 am

Snack

Time: 10:55 am - 11:05 am

Period 5

Time: 11:05 am - 11:45 am

Final bell

Time: 11:45 am - 11:45 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:50 am - 9:30 am

Period 3

Time: 9:35 am - 10:15 am

Period 4

Time: 10:15 am - 10:55 am

Snack

Time: 10:55 am - 11:05 am

Period 5

Time: 11:05 am - 11:45 am

Final bell

Time: 11:45 am - 11:45 am

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am

Period 3

Time: 9:55 am - 10:50 am

SNIB reading

Time: 10:50 am - 11:30 am

Lunch

Time: 11:30 am - 12:00 pm

Period 4

Time: 12:05 pm - 1:00 pm

Period 5

Time: 1:00 pm - 1:50 pm

Period 6

Time: 1:55 pm - 2:45 pm

Final bell

Time: 2:45 pm - 2:45 pm

Period 1

Time: 8:10 am - 8:50 am

Period 2

Time: 8:55 am - 9:50 am